Trường Sa ngày ấy, bây giờ…

Tháng 4/1988, chỉ ít ngày sau khi Trung Quốc dùng vũ lực cưỡng chiếm đảo Gạc Ma trong quần đảo Trường Sa của Việt Nam, dùng pháo lớn tàn sát 64 chiến sĩ của ta trên đảo, một đoàn nhà…