Tin mới nhất về vụ Trịnh Xuân Thanh ở Đức

Ông Marcel Luthe, Phát ngôn viên về nội vụ của đảng FDP bang Berlin nói “Chúng tôi cho rằng có mối liên hệ rõ ràng với các tổ chức tội phạm Việt Nam”, ông Luthe nói.

Điều đáng chú ý, 2 ngày trước đó (trước khi bài báo này đăng trên tờ Focus) ngày 26.04.2018 dưới áp lực nặng nề ông Marcel Luthe đã phải từ chức Phát ngôn viên về nội vụ của đảng FDP bang Berlin. Lý do là những phát biểu của ông mang nội dung kỳ thị người người nước ngoài.

Ông Marcel Luthe, Phát ngôn viên về nội vụ của đảng FDP bang Berlin, đã ám chỉ rằng việc kinh doanh của cặp vợ chồng Trịnh Xuân Thanh với phát biểu “Chúng tôi cho rằng có mối liên hệ rõ ràng với các tổ chức tội phạm Việt Nam“, ông Luthe nói.

Điều đáng chú ý, 2 ngày trước đó (trước khi bài báo này đăng trên trang điện tử) ngày 26.04.2018 dưới áp lực nặng nề ông Marcel Luthe đã phải từ chức Phát ngôn viên về nội vụ của đảng FDP bang Berlin. Lý do là những phát biểu của ông mang nội dung kỳ thị người người nước ngoài.

Hiếu Berlin – Thoibao.de (Biên dịch)

Link bài trên tờ báo Đức ra ngày 28.04.2018 ( đã hạ xuống hôm 4.5.2018)

—–