Biểu tình tại Phan Rí, Bình Thuận 10.6.2018

Đốt phá tại trụ sở UBND Tỉnh Bình Thuận đêm 10.6.2018 Phan Rí, Bình Thuận đang bạo động… Chính nơi này đã nổ phát súng đầu tiên chống Luật Đặc khu và An ninh mạng. Ngay lúc này, bạo động…
Biểu tình tại Vinh 10.6.2018

Giáo xứ Song Ngọc Chúng ta là con Thiên Chúa , là những người Công Giáo Chúng ta sinh ra để – Làm Chứng cho sự thật – Hành động cho sự thật – Và bảo vệ sự thật Bảo…
BIỂU TÌNH TẠI VIỆT NAM 10.6.2018

Video: Biểu tình tại Sài Gòn sáng 10.6.2018  Cảnh sát cố thủ tại Sài Gòn 10.6.2018. Sài gòn: Nhập cùng đoàn biểu tình, từ trước Tổng lãnh sự Mỹ, sang nhà thờ Đức Bà, đạp ngã hàng rào thép gai,…