Liên Hiệp Người Việt tại Đức dự Hội nghị thượng đỉnh về hội nhập, nhập cư tại phủ Thủ tướng Đức 13.6.2018