PV. Giáo sư Phạm Minh Hoàng, sau phiên tòa xét xử nghi phạm mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ở Berlin (19.6.2018)

Link: https://youtu.be/Sj2GvidivZ0 

Giáo sư Phạm Minh Hoàng: „Tôi thấy cung cách và hình thức xử của họ thật là kỹ lưỡng, và trong cái kỹ lưỡng đó tôi thấy có phần nhân bản.“

Trung Khoa – Thoibao.de