Mở rộng đường sang châu Âu cho con tôm Việt Nam ?

Đầu năm nay, một đoàn đại biểu gồm 9 người của tập đoàn Transgourmet Thụy Sĩ, Áo và Đức đã có một chuyến đi 6 ngày sang Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc để làm quen với các đối…