Trịnh Xuân Thanh có được trao trả về Đức hay không?

Nói tóm lại, người ta có thể trông chờ vào việc Trịnh Xuân Thanh quay trở lại Đức chậm nhất vào đầu năm tới, qua đó, khủng hoảng quan hệ Việt-Đức sẽ được giải quyết vào đầu năm 2019, và…