Trào lưu bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam đang lan rộng


Link Video: https://youtu.be/YSb4XGNnaGw 

Ông Nguyễn Trung nguyên trợ lý của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt viết: „ Khu vực Biển Đông đang cận kề miệng hố chiến tranh! – mà lại đi làm những việc chia rẽ dân tộc, phân tán nỗ lực đất nước như kết luận quyết định kỷ luật PGS TS Chu Hảo “

Link Thoibao.de:  http://bit.ly/2PZHWox 

Ý Nhi – Thoibao.de tường thuật từ Berlin hôm 28.10.2018