Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố bỏ Đảng cộng sản

Link Video: https://youtu.be/0o1IID8n-NQ  Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố bỏ Đảng – ĐCS “tự diễn biến” thành tổ chức chuyên quyền, phản dân hại nước. Ý Nhi – Thoinbao.de tường thuật từ Berlin 26.10.2018 https://thoibao.de/nha-van-nguyen-ngoc-tuyen-bo-ra-khoi-dang
Nhà văn Nguyên Ngọc tuyên bố ra khỏi đảng

TUYÊN BỐ RA KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Tôi đã suy nghĩ và định làm việc này từ lâu, nhưng muốn làm một cách bình thường, không gây ồn ào. Nay sau việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương…
Tôi tự ra khỏi Đảng cộng sản Việt Nam

Thực tình tôi không muốn ồn ào chuyện này. Nhưng thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng kỷ luật GS. TSKH Chu Hảo, một trí thức có Tâm, có Tài nhiệt huyết đóng góp cho sự phát triển xã…
Verwandelt sich Vietnam in eine Autokratie?

Bangkok – Die in Vietnam herrschende Kommunistische Partei scheint gerade ihre „kollektive Führung“ zu untergraben. Die Kommunistische Partei schlägt nämlich ihren Generalsekretär Nguyễn Phú Trọng für das Amt des Präsidenten der Sozialistischen Republik Vietnam vor, um den im September verstorbenen…