Keine Einschränkung der Pressefreiheit in Berlin durch Facebook!

Die vietnamesisch-deutsche Onlinezeitung Thoibao.de aus Berlin fordert Facebook auf, sich nicht an der Unterdrückung der Pressefreiheit zu beteiligen. In der Nacht zum 9. November hat Facebook ohne Begründung unseren Facebook-Account geschlossen. Thoibao.de hat allerdings die Möglichkeit eingeräumt bekommen, sich zu…
Facebook không được hạn chế tự do báo chí ở Berlin!

Sáng ngày 9/11/2018, Facebook đã khóa tài khoản Facebook của thoibao.de mà không nêu lý do, ngay lập tức Thoibao.de đã gửi Thông cáo báo chí tới trụ sở Facebook, các cơ quan, hiệp hội báo chí Đức để lên án…