Nghị viện châu Âu và Quốc hội Đức yêu cầu Facebook phải giải trình khi khóa trang FB của những người viết phản biện đảng cộng sản tại Hà Nội

Link Video: https://youtu.be/BSuZVOmWC9o

Thư xin lỗi của Facebook được chuyển tới cộng đồng người dùng tiếng Việt.

https://thoibao.de/mot-lo-hong-trong-thong-facebook-da-duoc-lap-lai-sau-khi-thoibao-de-yeu-cau-facebook-giai-trinh-vu-viec-tai-khoan-cua-minh-bi-khoa
Nguồn: Tổ chức phóng viên không biên giới http://bit.ly/2EtaZ1B 


Bình luận