Tội phạm người Việt Nam được đưa sang Đức để ăn cắp hàng tại siêu thị

Link Video: https://youtu.be/gQIfvsxkaTU

Tội phạm có tổ chức người Việt Nam được đưa sang Đức, chuyên tổ chức thành từng nhóm, ăn cắp hàng tại siêu thị.

Những đối tượng này còn rất trẻ, không biết tiếng Đức, di chuyển liên tục qua các vùng miền để gây án.
Cảnh sát Đức mong nhận được thông tin cấp báo vào số 110 về nhóm tội phạm này, cũng như địa chỉ các cửa hàng chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp

https://thoibao.de/bao-dong-te-nan-trom-cap-co-chuc-cua-nguoi-viet-tai-sieu-thi-duc