Người dùng Facebook tiếng Việt đã bị lực lượng 47 của ĐCS VN „bức tử“ tài khoản ra sao?

Link Audio: https://youtu.be/iZvqrWIwrpg

Tổ chức phóng viên không biên giới và truyền thông quốc tế đồng loạt lên tiếng yêu cầu „Chính phủ Việt Nam phải tôn trọng quyền tự do báo chí“

https://thoibao.de/facebook-da-bi-lam-dung-de-ngan-chan-cac-quan-diem-doi-lap

Nguồn: Tổ chức phóng viên không biên giới http://bit.ly/2T7dmdD