Người Việt „cứu“ xúc xích Đức?

Ảnh chụp bài đăng trên báo TAZ Công ty Fleisch- und Wurstwaren Schmalkalden GmbH Thüringen là công ty giết mổ gia súc và sản xuất xúc xích lớn nhất trong vùng với 400 nhân viên và là chuyên gia sản…