Facebook ra tuyên bố phản bác đòi hỏi của Chính phủ Việt Nam

Link Video: https://youtu.be/Xpb2zAHuoKs
Facebook ra tuyên bố phản bác đòi hỏi cung cấp dữ liệu và xóa tài khoản người dùng của Chính phủ Việt Nam

Ý Nhi – Thoibao.de từ Berlin, 13.01.2019

https://thoibao.de/facebook-phan-bac-lai-tuyen-bo-cua-chinh-phu-viet-nam  

Nguồn: Hãng tin AP https://apnews.com/cf9324f6ee7d4e4f8edbce2db4be9826


Bình luận