2019 Quan hệ Đức – Việt vẫn căng thẳng

Link Video: https://youtu.be/UBnt2qKrfKA
https://thoibao.de/vai-cam-nghi-ve-tet-nguyen-dan-2019-tai-berlin-dai-su-quan-viet-nam-chuc

Bài viết: Sa Huỳnh, Audio: Ý Nhi ; Video: Hoàng Phi – Thoibao.de


Bình luận