Tổng kết chiến dịch „Đốt lò“ năm 2018 của TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nạn tham nhũng tại Việt Nam gia tăng


Link Video: https://youtu.be/XQaJLal82eM

Tổng kết chiến dịch „Đốt lò“ năm 2018 của TBT, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nạn tham nhũng tại Việt Nam lại có chiều hướng gia tăng.
 
Ý Nhi, Phạm – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức 04.02.2019
—-