26 người Việt Nam bị lèn chặt trong khoang xe và bỏ đói khi vượt biên từ CHXHCN Việt Nam sang Đức.


Link Video: https://youtu.be/gPH-fW_FxNs 
https://thoibao.de/26-nguoi-viet-bi-len-chat-trong-khoang-xe-co-dien-tich-38-m2-de-dua-lau-vao-duc

Ý Nhi, Văn Ba – Thibao.de từ CHLB Đức 13.02.2019


 

Bình luận