Thông báo tiếp nhận đợt 02 khiếu nại bị khóa tài khoản Facebook

Các bạn đang bị khóa tài khoản Facebook gửi thông tin vào địa chỉ Email: [email protected] để chúng tôi giúp các bạn biên dịch và chuyển trực tiếp cho quản lý hãng Facebook xem xét giải quyết.

Nội dung gửi thông tin:

1/ Link Facebook

2/ Tên Facebook

3/ Ngày giờ bị khóa

4/ Chụp các hình ảnh, thư E-Mail thông báo khóa

5/ Họ tên và  địa chỉ Email chủ tài khoản FB

6/ Tên thành phố và Quốc gia bạn đang sống

Thời hạn tiếp nhận thông tin : từ 17.02.2019 đến 28.02.2019

Thời gian cần thiết để Facebook xem xét mất từ : 7  – 15 ngày, bạn nào sau đó được mở lại FB hãy Comment vào bản thông báo này để chúng tôi được biết.

Bảo mật thông tin: Theo luật bảo vệ thông tin cá nhân của CHLB Đức

Trung Khoa – Thoibao.de từ CHLB Đức 17.02.2019


Bình luận