Bộ trưởng Phạm Bình Minh vừa tới Berlin để họp kín với phía Đức giải quyết vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?


Link Video: https://youtu.be/fxQFTm3EZOE

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh vừa tới Berlin để họp kín với phía Đức, giải quyết vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh?

Hiếu Bá Linh, Ý Nhi, Văn Ba – Thoibao.de từ CHLB Đức 19.02.2019
https://thoibao.de/bo-truong-bng-pham-binh-minh-sap-di-tham-duc-khong-chinh-thuc
—-

Kasse animation 7.8.2023