Những người hay đi lại trung tâm mua sắm ở Biesdorf (Biesdorf Center) thuộc quận Marzahn-Hellersdorf gần đây có thể nhìn thấy một con phố nhỏ mang tên Phố Hà Nội (Hanoier Straße) gần đó. Đây là con phố…
Nhà báo Trương Duy Nhất bị mật vụ VN bắt cóc tại Thái Lan?

Link Video phỏng vấn ông Bùi Thanh Hiếu ( Blogger Người Buôn Gió): https://youtu.be/s-pcNLSbxog  „Người Buôn Gió“ đưa bằng chứng mới và tường trình sự việc. Tổng cục 2 im lặng Trung Khoa, Văn Ba – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức…