Phải chăng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đang thao túng các hội đoàn của người Việt tại Đức?


 Link Video: https://youtu.be/fB-zo5XJyJ4

Nhóm “tư bản hoang dã” tại Berlin kết thân với nhà cầm quyền cộng sản Hà Nội đang cố ngăn cản hoạt động của Xã hội Dân sự ngay trên lãnh thổ nước Đức.

Thu Phương, Ý Nhi, Văn Ba – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức 22.03.2019

https://thoibao.de/phai-chang-dai-su-nguyen-minh-vu-dang-thao-tung-cac-hoi-doan-cua-nguoi-viet-tai-duc


 

Bình luận