Doanh nghiệp gốc Việt được đề cử trao giải thưởng “thực hiện đa dạng” dành cho người nhập cư tại Berlin

Kỹ sư Hồ Văn Phước được thành phố Berlin đề cử giải thưởng kinh tế cho người nhập cư.
Lễ trao giải trang trọng tại Tòa Thị chính thủ đô Berlin hôm 05.04.2019
Trao đổi tại buổi trao giải
Hội trường Tòa Thị chính Thủ đô Berlin hôm 05.04.2019
Những bó hoa chuẩn bị cho việc trao giải thưởng „Vielfalt unternimmt“ –  “thực hiện đa dạng”
Những người được đề cử và nhận giải kinh tế “thực hiện đa dạng” 2019 tại Berlin
Anh Hồ Văn Phước và vợ cùng những người Việt Nam tới tham dự
Nhạc nhẹ tại Lễ trao giải
Đại diện Bộ Kinh Tế, Thương mại và Năng lượng cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Berlin ( IHK ) tới dự.

Trung Khoa – Thoibao.de 

Nguồn: Bộ Kinh tế, Thương mại và Năng lương Bang Berlin https://www.berlin.de/sen/wirtschaft/wirtschaft/vielfalt-in-der-wirtschaft/wettbewerb-vielfalt-unternimmt/die-nominierten/


Bình luận