Hội nghị báo chí tại Hamburg, CHLB Đức

Hội nghị báo chí sẽ có chuyên để về Facebook tại Việt Nam, đã bị lợi dụng để ngăn chặn các tiếng nói phản biện ra sao? và cách bảo vệ quyền tự do ngôn luận.

Hội nghị báo chí với hàng trăm nhà báo tại Đức sẽ được tổ chức vào 2 ngày : 14 và 15/6/2019 tại Hamburg , CHLB Đức.

Các bạn quan tâm hoặc muốn tham dự hãy xem thông tin, đăng ký tại đây :
https://nr19.sched.com/event/N2d2/wenn-kunstliche-intelligenz-zum-hacker-wird

Lê Anh – Thoibao.de


Bình luận