Dân ” chửi sấp mặt ” Công an Việt Nam vì ngăn Biểu tình chống Luật Đặc Khu

Người dân phản đối Công an Việt Nam vì ngăn cản họ thực hiện Hiến Pháp nước CHXH CN VN.
Link Video : https://youtu.be/A0lbbKapTjo

Phỏng vấn chị Nguyễn Thị Tâm – người bị hàng chục mật vụ ngăn cản vì đi biểu tình chống Luật Đặc Khu.

( Trong video có những lời lẽ bức xúc của người dân khi bị ngăn cản quyền thực hiện Hiến Pháp nước CHXHCN Việt Nam ).

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 10.06.2019.


Bình luận