Phạm Bình Minh phản đối Trung Quốc – Chủ tịch nước im lặng trước nhân dân!

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 4.8.2019


Bình luận