Tình hình Biển Đông nguy cấp – Bộ Chính trị bỏ Trung Quốc liên kết với châu Âu?

https://youtu.be/QZf20lsPHcQ

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ. 

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 5.8.2019