Khi Trung Quốc tấn công tàu hải quân Việt Nam ở Biển Đông – Nga sẽ làm gì?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 10.8.2019


Bình luận