Gạt bỏ phe „thân Tàu“– VN mời châu Âu bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông!

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 11.8.2019


Bình luận