Trung Quốc đe dọa quay lại Bãi Tư Chính – Chủ tịch nước vẫn lặng im!

https://youtu.be/AIJOiNH18ko

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 12.8.2019


Bình luận