Căng thẳng Biển Đông: Việt Nam sẽ chọn Tàu hay theo Mỹ?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 14.8.2019


Bình luận