„Móc túi“ thông tin người dùng FB, YouTube tại VN – Đảng muốn gì?

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 15.8.2019


Bình luận