3 hạm pháo TQ tiến vào Tư Chính – Tầu ngầm lớp Kilo VN lặn mất tăm!

https://youtu.be/TTgLkK4QNU0

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 16.8.2019


Kasse animation 7.8.2023