3 hạm pháo TQ tiến vào Tư Chính – Tầu ngầm lớp Kilo VN lặn mất tăm!

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 16.8.2019


Bình luận