Biểu tình phản đối TQ xâm phạm chủ quyền Biển Đông của VN – Áo dài vì hòa bình ( Berlin 18.8.2019)

https://youtu.be/QfjY4nYuSdA

“Áo dài vì hoa bình” – Berlin 18.8.2019 ( Video: Lê Tuyến)