Chuẩn bị cho tình huống chiến tranh – VN điều tướng chống TQ!

https://youtu.be/6-wrLtqthY0

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 17.8.2019


Bình luận