TT Trump ra lệnh rời TQ – TT Phúc quan ngại tàu Hải Dương