Tập Cận Bình toan chiếm Biển Đông – Nguyễn Phú Trọng mở đường cầu viện

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 28.8.2019


Bình luận