Trung ương 4, TQ bàn XHCN – Đại hộ đảng, VN tính đường lùi

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 1.9.2019


Bình luận