Tập trận Mỹ, Việt Nam đưa tàu nát – Tới Trung Quốc, Hà Nội điều chiến hạm

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 2.9.2019


Bình luận