Né Trung Quốc, N Xuân Phúc đành cúi mặt – Vào Việt Nam, T Cận Bình điều tàu lớn

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 5.9.2019


Bình luận