Mời Nga Mỹ, Việt Nam chia phần biển – Đuổi Bắc Kinh, Hà Nội chịu bảo kê

https://youtu.be/CbUGjPBwqFM

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 6.9.2019

Bình luận