Vứt Công Hàm, Trung Quốc đánh bài ngửa – Vào Việt Nam, Hải Dương 8 khởi hành

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức / Truyền hình thực tế 6.9.2019


Bình luận