10 Tỷ Đô, Exxon lưỡng lự – Cá Voi Xanh, Đảng anh thôn tính

https://youtu.be/meBypQKqcsw

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 11.9.2019