Phạm Đoan Trang giành giải thế giới – N. Phú Trọng buồn rầu báo đảng

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 12.9.2019


Bình luận