Việt Nam lớn tiếng đòi Trung Quốc – Mỹ liền tiếp ứng hù Bắc Kinh

https://youtu.be/sjAcGp-qo0A

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 13.9.2019


Bình luận