Chọc sườn Việt Nam, Bắc Kinh dự liệu – Phản lại Hà Nội, Phnôm Pênh chối từ

https://youtu.be/G7b9uayO3lw

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 14.9.2019


Bình luận