Chia tay Tàu, Việt Nam lại gần Mỹ – Đòi giữ ghế, Hà Nội hướng Hoa Kỳ

https://youtu.be/7HYvnV9nV2M

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 15.9.2019