Vứt Công Hàm, TQ vào xâm chiếm – khoan dầu khí, Việt Nam ở hay về

https://youtu.be/jfsB_WyNkTk

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 15.9.2019


Bình luận