6 Hải cảnh đuổi chấp pháp VN – Chiếm Tư Chính TQ rơi „chữ vàng“

Mời các bạn đón xem, bình luận và cùng chia sẻ.

Lê Trung Khoa – Thoibao.de từ Berlin, CHLB Đức. / Truyền hình thực tế 16.9.2019


Bình luận